[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Bruk av dataene utenfor RefMan : Tekstbehandlere

 

Funksjoner i MS Word

Når RefMan installeres på maskinen vil Word få noen nye valg under Verktøy-menyen. Det er også mulig å få disse frem i form av en egen verktøyrad. (Skulle noe gå galt under installasjonen eller man oppdaterer Word, kan denne installeres manuelt i ettertid.)
Husk at Reference Manager 11 kun er kompatibel med MS Word versjon 2000 eller nyere.

All funksjonalitet mellom programmene gjenspeiles i denne verktøyraden. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i RefMan.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

  Insert Citation - Lar deg søke etter referanser i RefMan uten å forlate Word
  Go To Reference Manager - Går til RefMan-programmet
  Insert Marked Reference(s) - Setter inn merkede referanser
  Instant Formatting - Fortløpende formatering av nye referanser
  Generate Bibliography - Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil
  Edit Citation(s) - Redigerer sitering/referanse (kun siteringen - referansen endres ikke i RefMan-basen)
  Insert Note - Setter inn notat
  Edit Database Reference(s) - Redigerer den merkede referansen i RefMan-basen
  Revert to Original Text - Fjerner formateringen
  Remove Field Codes - Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og RefMan-basen
  Export Traveling Library - Lagrer alle referansene i dokumentet i en egen RefMan-base
  Cite While You Write Preferences - Oppsett for fortløpende formatering av referanser
  Help - Hjelpfunksjonen (i RefMan)