[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Funksjoner : Dubletter


 

Søke etter dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.
RefMan har to ulike metoder for å sjekke dubletter; sjekke om en bestemt referanse ligger i basen fra før og sjekke om det finnes noen dubletter i basen.

Fremgangsmåte for å sjekke en enkeltreferanse:

  • Merk den referanse som skal sjekkes
  • Velg Check for Duplicates fra References-menyen
  • Det vil evt. komme opp en liste med alle referanser som anses som dubletter i forhold til den merkede.

Fremgansmåte for å sjekke i hele basen:

  • Fra Tools-menyen velges Batch Operations og Duplicate Search
  • Klikk på Search-knappen for å utføre sjekken.
  • Eventuelle dubletter kommer frem i en egen base som kalles Dublicates.