[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Funksjoner : Dubletter

 

Sette kriterier for dublettsøk

Siden referansene kan være skrevet inn med små variasjoner fra den ene kilden til den andre, er det nyttig å kunne angi kriteriene for når programmet skal oppfatte to referanser som dubletter.

Fremgangsmåte:

  • Velg Options fra Tools-menyen
  • Under kategorien Duplicate Search kan man krysse av for de feltene som skal sjekkes og hvilke kriterier som stilles til hvert felt. (Merk at man kan velge om valgene skal gjelde for den aktuelle basen eller for alle basene man har.)