[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


 - en innføring

Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon 11


Oversikt over skjermbildet
Menyer
Verktøyrader
Enkeltreferanser
Referanseliste
Fanekort
Statuslinje


Legge inn referanser i basen
Skrive inn referanser manuelt
 1. Mer om felt og egenskaper
 2. Import
  Søking direkte i eksterne baser fra RefMan
  Overføre referanser fra basen rett inn i RefMan


  Funksjonalitet i basen
  Dubletter
  1. Søke etter dubletter
  2. Sette kriterier for dublettsøk
  3. Sortering
   Visning
   Flytte tekst
   Endre tekst
   Lister / emneord
   1. Mer om nøkkelord
    Søk
    Lenke til artikler - OpenURL
     
    Bruk av dataene utenfor RefMan
    Stiler
    1. Valg av stil
    2. Redigere stiler
    3. Forhåndsvisning
     Lage bibliografier
     1. Uavhengige bibliografier
     2. Emneinndelte bibliografier
      Samspill mellom tekstbehandler og RefMan
      1. MS Word
      2. Word Perfect
      3. LaTex / BibTex
      4. Tips, råd og hjelp
       Hente programmet / installasjon
       Vanlige spørsmål / problemstillinger
       Kontakt oss for råd og hjelp