[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10


Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med RefMan skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i RefMan.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

 Lar deg søke etter referanser i RefMan uten å forlate Word.
 Setter inn merkede referanser.
 Fortløpende formatering av nye referanser
 Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil.
 Redigerer sitering/referanse (kun siteringen - referansen endres ikke i RefMan-basen).
 Setter inn notat.
 Tar deg over i RefMan for å redigere den merkede referansen der.
 Fjerner formateringen.
 Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og RefMan-basen.
 Oppsett for fortløpende formatering av referanser.
 Hjelpfunksjonen (i RefMan).