[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Skjermbildet


Verkt°yrader

Her finner man de mest brukte funksjonene og viktigste programdelene.

Edit

Inneholder verkt°y for redigering og generelle funksjoner

Valgene er fra venstre:

 • Ny base
 • ┼pne base
 • Lagre
 • Klipp ut
 • Kopier
 • Lim inn
 • Sett inn merket referanse
 • Ny referanse
 • Rediger referanse
 • Slett referanse
 • Stavekontroll
 • Skriv ut
 • Hjelp
General

Veksler mellom de ulike programdelene

Valgene er fra venstre:

 • Oversikt over referanser / baser
 • Lister ("Terms")
 • S°k
 • Import av tekstfil
 • Redigering av importfilter
Format

Omfatter valgene for formatering av tekst, samt innsetting av greske tegn og spesialtegn

Valgene er fra venstre:

 • Skrifttype (font)
 • Fet skrift
 • Kursiv skrift
 • Understreket skrift
 • Hevet skrift
 • Senket skrift
 • Greske tegn
 • Spesialtegn/symboler