[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10


Oversikt over skjermbildet

Første gang man møter et program kan det være mange elementer å holde styr på. Dette er et forsøk på å strukturere det hele.

.

Menyer
Alle kommandoer som finnes i programmet ligger under disse menyene.

Verktøyrader
Her finner man de mest brukte funksjonene og viktigste programdelene.

Enkeltreferanse
Dette vinduet viser den uthevede referansen og kan brukes for å redigere enkeltreferanser.

Referanseliste
Her finner man en oversikt over alle referansene i den aktuelle basen.

Fanekort
Brukes til å velge hvilken base / delbase man vil vise.

Statuslinje
Viser antall markerte referanser, antall viste referanser og totalt antall referanser i den aktuelle basen.