[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Funksjoner


Søk

RefMan har et enkelt søkegrensesnitt som kan brukes til søk både i egne (lokale) baser og i eksterne referansebaser.

Velg søkemodulen ved å klikke på ikonet for søk,

I søkeskjermen fyller man ut hvilket felt det skal søkes i (Field), hva det skal søkes på (Parameter) og hva slags kombinasjon man vi ha med evt. andre søketermer (Connector) (Se under)

Trykk på for å utføre søket.

Se egen side for mer om søk i de enkelte felt.

Dersom man kun har et søkebegrep vil svaret vises umiddelbart. Har man flere vil antall treff vises i kolonnen lengst til høyre (Results). Klikk på tallet for å se trefflisten.

Treff på søk i lokal base havner i en delbase med navnet Retrived, og er altså med i basen man søkte i. Treff på søk i eksterne baser havner i midlertidige baser med navnet Search1, Search2 osv., og må kopieres over til en lokal base for ikke å forsvinne når man avslutter RefMan.

Søk i lokale baser

Velg en av de åpne basene fra rullgardinmenyen øverst til venstre i søkeskjermen.

Søk i eksterne baser

Kryss av for Internet search, og velg hvilken base det skal søkes i. (Se egen side for mer info om de enkelte basene.)

Lagre søk til senere bruk

Man kan lagre søket og gjenta det på et senere tidspunkt. Fyll da ut skjermen som ønsket, og trykk på knappen for å lagre søk, . I dialogboksen som kommer opp velger man Save og gir søket et navn.

Gjenta et lagret søk

Man kan hente frem et lagret søk (se over) for å søke på nytt i en ny base, nye referanser el. Klikk på knappen for lagrede søk, . Marker det søket som skal kjøres og klikk på Load. Denne fremgangsmåten kan være nyttig når man skal gjøre samme søk i mange ulike baser.