[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Skjermbildet


Referanseliste

Her finner du en oversikt over alle referansene i den valgte basen. (For å velge andre baser bruker man fanekortene nederst i skjermbildet.)

Markere referanser
For å merke en referanse klikker man i ruten til venstre for referansen (se de tre øverste i eksempelet over)

Utheve referanser
For å utheve referanser klikker man på de med venstre mustast. Flere referanser utheves ved å holde Ctrl-tasten nede når man klikker på flere etter hverandre.

Kopiere referanser
Man kan lett kopiere referanser mellom åpne baser ved å først utheve de (se over) og deretter holde mustasten nede mens man trekker de over til den nye basens fanekort. Etter en liten stund kommer den nye basen opp, og man slipper referansene der.

Sortering
Man kan sortere referansene ved å klikke på kolonneoverskriften som angir det kriteriet man vil sortere på. (For flere sorteringsvalg se eget punkt.)

Valg av kolonner
Man kan selv bestemme hvilke kolonner som skal vises i referanselisten, rekkefølgen på de og kolonneoverskriften. Disse valgene finner man ved å velge Reference List Display under Tools-menyen. Her kan man også antall kolonner som skal vises. (Illustrasjon finnes her.)