[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Skjermbildet


Enkeltreferanse

Enkeltreferanser vises i et skjermbilde over referanselisten.  Ved å dobbeltklikke på en referanse i listen (eller velge Edit fra References-menyen) vil referansen vises i et eget vindu.
Uansett hvilken av disse man velger kan man redigere referansen direkte.

Venstre kolonne viser hvilket felt man står i, men innholdet i feltene vises i høyre kolonne.

Feltnavn med en stjerne (*) viser at dette feltet er obligatorisk for denne referansetypen.

Mer om felt og utfylling av disse finnes på en egen side.