[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10


Nøkkelord ol. ("Terms")

Dette er lister med oversikt over innholdet i et (eller flere) felt. Programmets faste oppsett omfatter lister med forfatternavn, nøkkelord og tidsskriftnavn. Hensikten med lister flerdelt:

 1. Lette innskriving av referanser
 2. Føre kontroll med hva som legges inn (nøkkelord, navneformer etc.)
 3. Mulighet for å benytte ulike formater for innholdet i et felt (forkortelser av tidsskriftnavn)
 4. Mulighet for å benytte synonymer

Innskriving av referanser

Så fort en begynner å skrive i et felt som hvor det er definert en liste vil det komme frem forslag fra listen. Dersom ordet ikke finnes i listen fra før vil det bli stående i en annen farge enn den øvrige teksten som et tegn på at ordet er nytt for listen. (Trykk bare Enter dersom du vil velge er ord fra en liste.)
Denne funksjonen er nyttig for å holde orden på f.eks. en konsekvent bruk av nøkkelord ol.

Aktivere lister

Listene kan åpnes manuelt for å sjekke innholdet i de.

Aktivering:

 • Velg Activate fra Term Manager-menyen (eller trykk F5-tasten)
 • Listene kommer da opp på hvert sitt fanekort i det nye vinduet

 

Synonymer

I en del tilfeller kan det være nyttig å bruke synonymer til en term. Det være seg ulike stavemåter for forfattere, nøkkelord hvor man har benyttet både norske og engelske avhengig av kilen man har referansene fra, eller fullstendig tittel på tidsskrift vs. forkortet tittel.

Fremgangsmåte for forfattere og nøkkelord:

 • Klikk på fanekortet for Keywords evt. Authors
 • Klikk termen du vil legge synonymer til
 • Skriv inn synonym i øverste linje i feltet til høyre i dialogboksen
 • Klikk på ikonet med en diskett for å lagre endringene

Fremgangsmåte for tidsskriftnavn:

 • Klikk på fanekortet Periodicals
 • Klikk på tittelen du vil legge inn full tittel/forkortelse på
 • Full ut opplysningene som mangler
 • Full = Full tittel
  • Std. Abrev. = Standard forkortelse
  • User One = Første brukerdefinerte forkortelse
  • User Two = Andre brukerdefinerte forkortelse
 • Klikk på ikonet med en diskett for å lagre endringene

 

Dette var kun en presentasjon av de viktigste funksjonene som har med nøkkelord etc. å gjøre. Det finnes også en mer omfattende gjennomgang.