[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Legge inn referanser


Søking direkte fra RefMan

Dersom det ikke er viktig å opprettholde avanserte søkefunksjoner el., kan det være en god løsning å bruke søkegrensesnittet i RefMan til å søke i eksterne baser. Da slipper en å huske på formatering, filplassering og annet.

Fremgangsmåte:

  • Velg Search References fra References-menyen (eller bruk knappen på verktøy-raden)
  • Kryss av for Internet search og fyll ut søkekriteriene.
  • Klikk på knappen for å søke i Web of Science
  • Resultatet av søket blir liggende i RefMan som en egenbase (Search 1 osv.) Referansene kan en så trekke/kopiere over til egen base.

Se oversikt over søk i andre baser, evt. en egen side mer mer informasjon om søk i RefMan generelt.