[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10


Legge inn referanser

En referansebase uten referanser har begrenset verdi. Under beskrives fire ulike måter å fylle basen med referanser. Hvilken måte som benyttes bestemmes av hva man finner best ut fra de muligheter man til enhver tid har.
 

Legge inn referanser manuelt
Dette er den metoden som er lettest å forholde seg til i begynnelsen, men det er også den som krever mest tasting fra brukerens side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes (lett) tilgjengelig i elektronisk form.

Importere fra en referansedatabase
Dersom en vil hente en rekke referanser som finnes i en referansedatabase er det nyttig å søke disse frem, lagre de på en fil for deretter å hente de inn i RefMan i én omgang. Det er tre operasjoner som skal utføres og de kan være litt ulike alt etter hvilken base en har søkt i.

Søking direkte i eksterne baser fra RefMan
Dersom det ikke er viktig å opprettholde avanserte søkefunksjoner el., kan det være en god løsning å bruke søkegrensesnittet i RefMan til å søke i eksterne baser. Da slipper en å huske på formatering, filplassering og annet.

Overføre referanser fra basen rett inn i RefMan
Enkelte baser kan tilby det beste fra de to foregående alternativene: Man kan søke i basens eget grensesnitt med alle muligheter som ligger der og samtidig overføre referansene uten å gå veien om å angi formater og filplassering.

Når velger man hva?

Det er dessverre ikke slik at alle disse fire mulighetene er reelle alternativer i alle situasjoner. Som regel er det slik at man har en eller to muligheter alt etter hvilken tilgang man har til de originale referansene. Her er en oversikt for noen databaser.