[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10


Mer om nøkkelord

Funksjonene knyttet til nøkkelord er spredd over flere menyer i Reference Manager. Under følger en oppsummering av de viktigste funksjonene.

Kopiere nøkkelord fra én referanse
Denne funksjonen brukes dersom man vil kopiere et gitt nøkkelord fra en referanse til et utvalg andre referanser.

Legge til nøkkelord ved import i basen
Denne funksjonen benyttes når man vil legge gitte emneord til alle referansene man importere fra en utført søk i en ekstern base. Søkeord man brukte eller datoen for søket kan av og til være nyttig åp legge til i slike anledninger.

Sortere nøkkelord
Man kan med fordel sortere nøkkelrodene slik at søking og andre funksjoner i Reference Manager skal gå raskere. I tillegg vil det kunne bli lettere å få oversikt over emneordene når man ser på en referanse med mange nøkkelord.

Skanne dokumentet for nøkkelord
Dette en en funksjon man kan benytte seg av etter å ha fylt basen med referanser fra diverse kilder over en tid. Programmet vil sjekke utvalgte felt i referansene for å se om de inneholder noen av de ordene som ligger i nøkkelordslisten. Når slike finnes vil referansene få dette ordet lagt til som nøkkelord.

Definere synonymer
Fordelen med å definere synonymer er bl.a. at man kan søke på et nøkkelord og så få treff på dette og andre som man har definert til å ha samme betydning.

Endre nøkkelord på tvers av basen
Det kan være nyttig å endre et emneord som allerede er brukt i basen. Enten kan dette være å bytte fra norsk til engelsk (eller vice versa) eller det kan være andre endringer man underveis ser skulle vært gjort.
Nøkkelordet blir endret i alle referanser hvor det opprinnelige sto.

Slette alle forekomster av et gitt nøkkelord
Etter noe tids bruk kan det vise seg at enkelte nøkkelord ikke har noen praktisk betydning eller til og med representerer "støy" ved søk. Da vil det være nyttig å fjerne de fra alle referanser hvor de forekommer.

Rense nøkkelordlisten for ubrukte termer
Det kan av og til være behov for å gå gjennom nøkkelordslisten for å finne og fjerne termer som ikke er i bruk.

Skrive ut liste over nøkkelord
Dersom man vil holde kontroll på hvilke nøkkelord som er benyttet i basen, kan det være nyttig å ta en utskrift av alle på listen, evt. med angivelse av i hvor man referanser de forekommer.