[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Nøkkelord


Sortere nøkkelord

Man kan med fordel sortere nøkkelrodene slik at søking og andre funksjoner i Reference Manager skal gå raskere. I tillegg vil det kunne bli lettere å få oversikt over emneordene når man ser på en referanse med mange nøkkelord.

Sortering for én referanse:

  • Høyreklikk med musen i emneordsfeltet og velg Sort Keyword List

Sortering for hele basen:

  • Velg Batch Operations fra Tools-menyen
  • Velg Keyword Sort List