[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Nøkkelord


 

Skanne dokumentet for nøkkelord

Dette en en funksjon man kan benytte seg av etter å ha fylt basen med referanser fra diverse kilder over en tid. Programmet vil sjekke utvalgte felt i referansene for å se om de inneholder noen av de ordene som ligger i nøkkelordslisten. Når slike finnes vil referansene få dette ordet lagt til som nøkkelord. (F.eks. vil en referanse som har "Cardiology" i tittelen få dette lagt til som nøkkeord dersom "Cardiology" finnes som nøkkelord i andre referanser i base.)

Fremgangsmåte:

  • Velg Batch Operation fra Tools-menyen
  • Velg Keyword Scan
  • Merk av for de feltene som skal sjekkes for mulige nøkkelord