[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Nøkkelord


Skrive ut liste over nøkkelord

Dersom man vil holde kontroll på hvilke nøkkelord som er benyttet i basen, kan det være nyttig å ta en utskrift av alle på listen, evt. med angivelse av i hvor man referanser de forekommer.

Fremgangsmåte:

  • Åpne Term list (F5-tasten eller Activate under Term Manager-menyen)
  • Velg Print (eller Print Preview) fra File-menyen
  • Merk av om antall forekomster skal være med (Include Reference Count)
  • Klikk deretter på Print To File (for å få resultatet på en tekstfil) eller Print (for å få resultatet på papir).