[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Nøkkelord


Legge til nøkkelord ved import i basen

Denne funksjonen benyttes når man vil legge gitte emneord til alle referansene man importere fra en utført søk i en ekstern base. Søkeord man brukte eller datoen for søket kan av og til være nyttig åp legge til i slike anledninger.

Fremgangsmåte:

  • Velg Import Text File fra References-menyen
  • Fyll ut nøkkelordene under Additional keywords
  • Klikk på "Import" for å importere med de nye nøkkelordene