[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Nøkkelord


Slette alle forekomster av et gitt nøkkelord

Etter noe tids bruk kan det vise seg at enkelte nøkkelord ikke har noen praktisk betydning eller til og med representerer "støy" ved søk. Da vil det være nyttig å fjerne de fra alle referanser hvor de forekommer.

Fremgangsmåte:

  • Åpne Term list (F5-tasten eller Activate under Term Manager-menyen)
  • Merk nøkkelorden som skal endres
  • Klikk på knappen for Global Edit ()
  • Trykk på Delete-knappen