[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Nøkkelord


Kopiere nøkkelord fra én referanse

Denne funksjonen brukes dersom man vil kopiere et gitt nøkkelord fra en referanse til et utvalg andre referanser.

Fremgangsmåte:

  • La muspekeren stå på nøkkelordet som skal kopieres i en referanse (nøkkelordet bli da uthevet med fet skrift)
  • Velg Copy Field fra Edit-menyen
  • Velg hvilke referanser det skal kopieres til (f.eks "Marked reference(s)") og klikk på "Copy"