[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10


Feltegenskaper

De ulike feltene i basen har ulike egenskaper både hva gjelder funksjonalitet, innhold og søking. Dette er en gjennomgang av feltene slik de vises i referansetypen "Generic". De andre referansetypene har et utvalg av disse feltene med og de kan av og til ha andre navn. Dersom man se hvilke felt man har med å gjøre (uansett referansetype/navn kan man velge å vise sk. feltnummer; View -> Field Numbers)