[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Side, start

[9] Start Page

Innhold
Feltet inneholder startsiden for et arbeide. Dersom arbeidet omfatter flere sider som ikke følger rett på hverandre, kan disse settes opp med komma mellom. Et spenn med sider angis med anførselstegn  (eks. "15, 17-25"). Man kan også bruke bokstaver for å angi hvilke sider et arbeide omfatter (eks. iv)

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)