[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Særtrykk

[8] Reprint

Innhold
Feltet inneholder opplysninger om evt. særtrykk. Man kan velge fra en liste med valgene:
In File - Man har et særtrykk
Not in File - Man har ikke og forventer heller ikke å få et særtrykk
On Request - Man har bestilt et særtrykk (mulighet for å angi dato)

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Det er ikke trunkeringsmuligheter i dette feltet, så man må skrive inn et av de tre alternativene helt ut (eller velge fra en liste). Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.