[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Nøkkelord

[7] Keywords

Innhold
Feltet inneholder nøkkelord. Et nøkkelord kan bestå av et ord, eller en term. Nøkkelordene skilles ved hjelp av et semikolon.

Funksjonalitet
Begynner å skrive i dette feltet vil det dukke opp en liste med nøkkelord som allerede ligger i basen. Trykk Enter-tasten for å velge fra denne listen, eller fortsett inntastingen om det er ønskelig. (Man bestemmer om listen skal vises ved å velge Options fra Tools-menyen. Under General-fanen finner man valget Automatic Popup Browser.)
Se Nøkkelord for mer funksjonalitet i dette feltet.

Søking
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk.
Stjerne (*) er trunkeringstegn.