[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Årstall

[5] Date, primary

Innhold
Dette feltet inneholder dato, noe som i de aller fleste tilfelle vil si årstall.
Til høyre for felt-tittelen finner man et datosymbol. Ved å klikke på dette veksler man mellom er datoformat med mm/dd/yyyy og yyyy.

Under valget Other kan man legge til andre opplysninger knyttet til tidsangivelse som f.eks. "sommer" eller "1.kvartal".

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen spesiell funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Man kan søke på et enkeltår (som "1989"), man kan søke på flere år samtidig (som "1989, 1991, 1992") og man kan søke på et tidsintervall (som "1989-1992").