[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Forfatter

[4] Author, primary

Innhold
Dette feltet inneholder forfatternavn. Dersom det er flere forfattere skal disse skrives inn med et semikolon mellom. Navn skives inn på formen "Etternavn, Fornavn", evt. "Etternavn, F."

Funksjonalitet
Begynner å skrive i dette feltet vil det dukke opp en liste med forfatternavn som allerede ligger i basen fra før. Trykk Enter-tasten for å velge fra denne listen, eller fortsett inntastingen om det er ønskelig. (Man bestemmer om listen skal vises ved å velge Options fra Tools-menyen. Under General-fanen finner man valget Automatic Popup Browser.)
Se Lister for mer funksjonalitet i dette feltet.

Søking
Man kan søke i alle forfatter-feltene ved å velge Authors. Vil man bare søke i dette ene feltet må valget stå på Authors, primary.
Det søkes kun på etternavn og det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Trunkering foretas med stjerne (*).