[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Fulltekstlenke

[35] Link to Full-text

Innhold
Dette feltet inneholder lenke til en fulltekstartikkel.
Adressen skrives mest mulig fullstendig (dvs. med "http://" i starten)
Det er naturligvis ingenting i veien for å lenke andre typer nettressurser fra dette feltet i stedet.

Funksjonalitet
Ved å klikke på klode-ikonet i venstre kolonne eller på selve lenken vil man få opp den aktuelle nettsiden i et nettleservindu. (Ikonet kan bare brukes for den første lenken.)

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)