[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Lenke til PDF-fil

[34] Link to PDF

Innhold
Dette feltet skal altså inneholde lenke til en PDF-fil, men det er naturligvis ikke noe i veien for å lenke til andre filer heller.
Enklest er det kanskje å fylle ut feltet ved å bla seg gjennom til den aktuelle filen; velg Insert File fra Edit-menyen.
Man kan lenke til flere filer med semikolon som skilletegn.

Funksjonalitet
Ved å klikke på klode-ikonet i venstre kolonne eller på selve lenken vil man få opp den aktuelle filen i et dertil egnet program. (Ikonet kan bare brukes for den første filen på listen.)

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)