[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Lenke til nettside

[33] Web/URL

Innhold
Dette feltet inneholder lenke til en nettside (URL).
Adressen skrives mest mulig fullstendig (dvs. med "http://" i starten).
Flere nettsider skilles med semikolon.

Funksjonalitet
Ved å klikke på klode-ikonet i venstre kolonne eller på selve lenken vil man få opp den aktuelle nettsiden i et nettleservindu. Dersom flere nettsider er listet opp vil den første hentes inn ved å klikke på ikonet. Man kan også klikke på selve lenketeksten.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)