[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Adresse

[32] Address

Innhold
Dette feltet inneholder forfatteren adresse.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen spesiell funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)