[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Tittel

[3] Title, Primary

Innhold
Her står hele referansens tittel. Bruk både store og små bokstaver, men unngå å sette punktum helt til slutt. Bruk ikke Enter-tasten for å lage linjeskift.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Man kan velge om man vil søke i alle titler (velg da Titles) eller bare tittel (velg i så fall Title, primary).
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)