[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Diverse 1-5

[29]-[31] Misc 1-3

Innhold
Disse feltene blir brukt til ulike ting i de ulike referansetypene. Det er derfor ikke mulig å gi noen helhetlig beskrivelse av innholdet i disse.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)