[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Tilgjengelighet

[27] Availiability

Innhold
Dette feltet kan brukes til å angi den fysiske plasseringen av et tidsskrift, en artikkel eller en bok.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. Det brukes automatisk trunkering i dette feltet, så ikke bruk stjerne (*) med mindre det skal søkes etter dette tegnet. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)