[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Standardnummer

[26] ISSN/ISBN

Innhold
Dette feltet inneholder ISSN- og ISBN-nummer, avhengig om det dreier seg om et tidsskrift eller en bok.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. Det brukes automatisk trunkering i dette feltet, så ikke bruk stjerne (*) til dette formålet.