[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Sammendrag

[25] Abstracts

Innhold
Her finner man sammendrag av arbeider. Ikke bruk Enter-tasten for å lage linjeskift i dette feltet.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. Det brukes automatisk trunkering i dette feltet, så ikke bruk stjerne (*) med mindre det skal søkes etter dette tegnet. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)