[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Redaktør, serie

[24] Authors, Series

Innhold
Dette feltet inneholder serietittel. Bruk både store og små bokstaver, men unngå å sette punktum helt til slutt. Bruk ikke Enter-tasten for å lage linjeskift.

Funksjonalitet
Begynner å skrive i dette feltet vil det dukke opp en liste med forfatternavn som allerede ligger i basen fra før. Trykk Enter-tasten for å velge fra denne listen, eller fortsett inntastingen om det er ønskelig. (Man bestemmer om listen skal vises ved å velge Options fra Tools-menyen. Under General-fanen finner man valget Automatic Popup Browser.)
Se Lister for mer funksjonalitet i dette feltet.

Søking
Man kan søke i alle forfatter-feltene ved å velge Authors. Vil man bare søke i dette ene feltet må valget stå på Authors, secondary.
Det søkes kun på etternavn og det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Trunkering foretas med stjerne (*).