[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Referanse ID

[2] Ref ID

Innhold
En entydig identifikator i den gjeldende basen.

Funksjonalitet
Programmet vil i utgangspunktet tilorde et fortløpende nummer. Ved kopiering fra andre basen vil det opprinnelige nummer beholdes dersom det ikke er benyttet fra før. Man kan tilorde RefID manuelt, men dette anbefales ikke. (Tools -> Options -> Reference Edit -> fjern krysset på Assign Reference ID)

Søking
Søk på nummer (dersom det brukes). Trunkeringen er litt uvanlig ettersom søk på f.eks. "5*" gir treff på "5", "6", "7", "8" og "9", altså fra "5" og opp til neste ti-tall og ikke alle tall som begynner med "5".

Feltet er obligatorisk for alle referansetyper. (Og dette kan ikke endres)