[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Egendefinert 1-5

[18]-[22] User Def 1-5

Innhold
Disse feltene kan man bruke til det man måtte ha behov for. For lettere å huske hva man har brukt feltene til, kan det være smart å endre navn på de (Bruk i så fall Field and Type Edit under Tools-menyen.)

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)