[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Hefte

[15] Issue

Innhold
Dette feltet brukes til hefteangivelse. Man kan skrive mer enn bare tall dersom det er behov for det, f.eks. 32 (Suppl.). (Dersom det er behov for å bruke bare tekst (volumnr. og heftenr. mangler, kan man med fordel bruke feltet for volum.)

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)