[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Annen tittel

[13] Title, Secondary

Innhold
For deler av bøker / kapitler vil selve bokens tittel ligge her. Dette feltet kan man ellers bruke litt som man vil; undertitler, oversatte titler etc. Bruk både store og små bokstaver, men unngå å sette punktum helt til slutt. Bruk ikke Enter-tasten for å lage linjeskift.

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Man kan velge om man vil søke i alle titler (velg da Titles) eller bare annen tittel (velg i så fall Title, secondary).
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)