[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Tidsskrift

[11] Periodical

Innhold
Feltet inneholder navn på tidsskrifter. Dette kan være både fullt navn og mer eller mindre standardiserte forkortelser. Navn som inneholder punktum blir automatisk oppfattet som forkortelser. Alt som skrives inn i dette feltet blir lagt til i en liste (dersom det ikke ligger der fra før).
 

Funksjonalitet
En liste over fullt navn, standard forkortelser og egne forkortelser kan finnes i liste-funksjonen. Begynner å skrive i dette feltet vil listen dukke opp. Trykk Enter-tasten for å velge fra denne listen, eller fortsett inntastingen om det er ønskelig. (Man bestemmer om listen skal vises ved å velge Options fra Tools-menyen. Under General-fanen finner man valget Automatic Popup Browser.)

Søking
Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk.
Stjerne (*) er trunkeringstegn.