[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Side, slutt

[10] End Page

Innhold
Feltet inneholder sluttsiden for et arbeide. Dersom arbeidet ikke har angitt en sluttside, eller bare omfatter en side skal dette skrives i feltet for startsiden. Man kan bruke både bokstaver for å angi hvilke sider et arbeide omfatter (eks. iv eller 4)

Funksjonalitet
Det er ikke knyttet noen særlig funksjonalitet til dette feltet.

Søking
Feltet har automatisk trunkering, så bruk ikke "*" dersom du ikke vil søke etter dette tegnet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver ved søk. (Dersom det ikke er ønskelig med trunkering kan man avslutte med et mellomrom.)