[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Feltegenskaper


Feltegenskaper - Referansetype

[1] Ref Type

Innhold
Informasjon om hva slags referansetype dette er. Rett referansetype er viktig for at referansene skal formateres riktig i henhold til valgt stil. (Husk at stilene ikke inneholder formateringsoppsett for alle referansetyper. I slike tilfeller blir referansene formatert etter hva som er definert for Generic.)

Funksjonalitet
Velg rett referansetype fra en liste. Listen inneholder alle referansetyper som finnes i den aktuelle basen. (Se her hvordan man kan bestemme hva som skal være med i basen.)

Søking
Skriv inn referansetype fullt ut. (Ingen trunkering.)

Feltet er obligatorisk for alle referansetyper. (Og dette kan ikke endres)