[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 10 : Funksjoner


Dubletter

Dubletter er betegnelsen på referanser til samme arbeid (artikkel, kapittel, bok, ol).

Søke etter dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.
RefMan har to ulike metoder for å sjekke dubletter; sjekke om en bestemt referanse ligger i basen fra før og sjekke om det finnes noen dubletter i basen.

Fremgangsmåte for å sjekke en enkeltreferanse:

  • Merk den referanse som skal sjekkes
  • Velg Check for Duplicates fra References-menyen
  • Det vil evt. komme opp en liste med alle referanser som anses som dubletter i forhold til den merkede.

Fremgansmåte for å sjekke i hele basen:

  • Fra Tools-menyen velges Batch Operations og Duplicate Search
  • Klikk på Search-knappen for å utføre sjekken.
  • Eventuelle dubletter kommer frem i en egen base som kalles Dublicates.

Sette kriterier for dublettsøk

Siden referansene kan være skrevet inn med små variasjoner fra den ene kilden til den andre, er det nyttig å kunne angi kriteriene for når programmet skal oppfatte to referanser som dubletter.

Fremgangsmåte:

  • Velg Options fra Tools-menyen
  • Under kategorien Duplicate Search kan man krysse av for de feltene som skal sjekkes og hvilke kriterier som stilles til hvert felt. (Merk at man kan velge om valgene skal gjelde for den aktuelle basen eller for alle basene man har.)