[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


 - en innføring til versjon 10

Om referansehåndteringsverktøy

Oversikt over skjermbildet

 1. Menyer
 2. Verktøyrader
 3. Enkeltreferanser
 4. Referanseliste
 5. Fanekort
 6. Statuslinje

Legge inn referanser i basen

 1. Skrive inn referanser manuelt
 2. Import
 3. Søking direkte i eksterne baser fra RefMan
 4. Overføre referanser fra basen rett inn i RefMan

Funksjonalitet i basen

 1. Dubletter
 2. Sortering
 3. Visning
 4. Flytte tekst
 5. Endre tekst
 6. Lister / emneord
 7. Søk

Bruk av dataene utenfor RefMan

 1. Lage bibliografier (fra hele eller deler av basen)
 2. Samspill mellom tekstbehandler og RefMan