Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Legge inn referanser 

Overføring av referanser fra Biosis Previews til RefMan

Søk fra RefMan

Søket via RefMan fungerer dessverre ikke. 

Import fra Biosis Previews - mellomlagring av resultater

Eneste mulighet for import er å mellomlagre referansene i en fil, og importere fila til RefMan.

Søk frem og merk de referansene som er aktuelle å kopiere til RefMan. Klikk på "Save to other reference software" og lagre fila (savedrec.txt)

I RefMan velg Import Text File under References-menyen.
Velg rett filnavn/-plassering  
Som Filter velges ISI-CE.cap  [første gang man importerer kan det hende man må hente den under "..."-valget.]

Ofte får man med epostadressen i forfatterfeltet. det må man manuelt fjerne eller flytte til et annet felt.