[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote 6


Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

 Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word.
 Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil.
 Går til EndNote-programmet.
 Setter inn merkede referanser.
 Redigerer sitering/referanse (kun siteringen - referansen endres ikke i EndNote).
 Setter inn notat.
 Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.
 Fjerner formateringen.
 Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen.
 Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i en egen EndNote-fil
 Går til figurer (som er satt inn vha EndNote)
 Lager liste over alle figurer (som er satt inn vha EndNote)
 Oppsett for fortløpende formatering av referanser.
 Hjelpfunksjonen (i EndNote).