[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


   - en kort presentasjon (ver. 6)

Om EndNote

Legge referanser inn i basen

 1. Skrive inn referanser manuelt
 2. Import (eks. fra bibsys, en SilverPlatter-base)
 3. Søking direkte fra EndNote (eks. bibsys)
 4. Overføre referanser fra basen rett inn i EndNote (Web of Science, Medline)

Funksjonalitet i basen

 1. Dubletter
 2. Sortering
 3. Visning
 4. Gjennomgående endringer
 5. Lister / emneord

Bruk av dataene utenfor EndNote

 1. Lage bibliografier (fra hele eller deler av basen)
  1. Stiler
 2. Samspill mellom tekstbehandler og EndNote
  1. Funksjoner i Word