Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Referansehåndteringsverktøy

Universitetsbiblioteket har på vegne av hele UiB tegnet avtale som gir alle studenter og ansatte ved UiB adgang til referansehåndteringsverktøyene EndNote, EndNote Web og ReferenceManager både på campus og hjemme.

IT-avdelingen står for distribusjon av programmene og har en egen side for nedlasting av programvare.

UB står for brukerstøtte og teknisk støtte for disse programmene.

EndNote
Et godt verktøy som tilbyr en rekke nyttige funksjoner men som likevel er brukervennlig og har lav terskel for å komme i gang.

EndNote Web
Styrken til dette programmet er at det kjøres via nettet og altså ikke behøver å installeres/oppdateres på egen PC. Tilgang til internett er en nødvendighet for å bruke det.

ReferenceManager
Referansehåndteringsverktøyet som kanskje inneholder mest avansert funksjonalitet og tekniske finesser.