Universitets- og høgskolerådet : Til nasjonalt utvalg

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B)


Møter

 

2001
Møte 4-2001: innkalling - referat
Møte 3-2001: innkalling - referat
Møte 2-2001: sakliste - referat
Møte 1-2001: sakliste - referat
Telefonmøte 15.01.2001: referat (.doc)

2000
Møte 3-2000 : sakliste - referat
Møte 2-2000 : sakliste - referat
Møte 1-2000 : sakliste - referat


1999
Møte 3-99 : sakliste - referat
Møte 2-99 : sakliste - referat
Møte 1-99 : sakliste - referat

Oversikt over dokumenter relatert til møtene:
(NB: dokumenter hentes i forskjellige formater)
2000 - 1999

Møte 3-2001:
-
Strategi for U&H-sektorens biblioteksarbeid i årene fremover. Innledning til diskusjon v/ Jarle Rønnhovd med utgangspunkt i NUUBs strategi fra 1999. Se: http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/strateginotat.html og brev fra UHR av 6.12.2000 (se brevet i .doc) og av 31.01.2001. (se brevet i .rtf).

- Det elektroniske fagbibliotek (ELF). Rune Brandshaug og Helge Salvesen innleder til diskusjon om prosjektet ELF. Utredning fra Rune Brandshaug: innledning og rapporten (dokumentene er i .doc).

 

Sist oppdater 09.11.01